Skip to main content
Uncategorized

KrachtVeer gaat in 2023 ook in Gent van start!

Gent investeert in workshops om inwoners eenzaamheid te helpen bestrijden

De stad Gent investeert 50.000 euro in workshops rond eenzaamheid in vijf verschillende wijken. Gentenaars die zich vaak eenzaam voelen kunnen er terecht, ongeacht leeftijd of herkomst. Deelnemers betalen per workshop een symbolische euro. Vzw Krachtveer organiseert de sessies al twee jaar in Antwerpen en rolt het project nu ook uit in Gent. 

Radio 2, Ward Schouppe

 11:13

De Antwerpse vzw Krachtveer start begin 2023 met workshopsessies rond eenzaamheid in 5 Gentse wijken. De organisatie krijgt 50.000 euro steun van de stad om buurtbewoners die worstelen met eenzaamheid te helpen. Er komen workshopreeksen in vijf Gentse wijken. In het voorjaar start het project in het Rabot, de binnenstad en Muide-Meulesteden. In het najaar zijn Wondelgem en de wijk Watersportbaan aan de beurt. 

Wat is het?

“We brengen groepen van mensen samen die zich regelmatig eenzaam voelen, in 10 sessies op wekelijkse basis. We zorgen voor een warme en veilige omgeving. Met activiteiten proberen we in te spelen op het denken, handelen en voelen. Zo proberen we negatief denken om te buigen. We oefenen sociale vaardigheden en proberen mensen nieuwe ervaringen te laten opdoen om minder angstig te worden. Zo groeit het zelfvertrouwen en komt er openheid voor nieuwe contacten”, legt initiatiefnemer Peter Vanhoof uit. 

Er is werk aan de winkel, de helft van de Vlamingen voelt zich regelmatig eenzaam Peter Vanhoof van vzw Krachtveer

Het initiatief is er voor alle meerderjarige Gentenaars. “Iedereen van 18 tot 118 is welkom”, lacht Vanhoof. “Bij de sessies in Antwerpen merkten we dat we een heel heterogeen publiek bereikten. Er waren jonge 20-ers en mensen van boven de 70. Dat is ook echt de bedoeling. Deelnemers moeten het zien zitten om in groep te werken, de sessies verlopen in het Nederlands.” Deelnemen kost één euro per sessie, dus 10 euro in totaal. “We houden de drempel laag, maar vragen zo toch een beetje engagement.” 

Hoe verloopt het?

Een hulpverlener en een acteur begeleiden elke sessie. “Dat is een heel bewuste keuze. Langs de ene kant gebruiken we de psychologie om mensen te helpen nadenken of gedachten te herformuleren. Langs de andere kant spreken we ook de vaardigheden aan, bijvoorbeeld via een rollenspel of opdrachten voor thuis. We moedigen mensen zo aan om anders contact te leggen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verdwijnt de angst.”

Werkt het?

Volgens vzw Krachtveer zijn de resultaten in Antwerpen heel hoopgevend. “Er is vorig jaar een onderzoek gebeurd door Thomas More en de Karel de Grote Hogeschool bij de deelnemers. We merkten dat zij erg enthousiast zijn en tot nieuwe vormen van verbinding komen”, zegt Vanhoof. Hij verwijst naar een eenzame vrouw van 70 die via de workshopreeks een nieuwe vriendenkring heeft ontwikkeld. In Antwerpen organiseert de vzw ook activiteiten voor (ex-)deelnemers. Of dat ook in Gent de bedoeling is, is nog niet duidelijk. 

De vzw zoekt nu nog hulpverleners en acteurs om het project in Gent helemaal op poten te zetten. De eerste reeks sessies start normaal gezien in februari in de wijk Rabot, later volgen de andere buurten. Voor Krachtveer is het de eerste uitrol van het project buiten Antwerpen.